Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE1. REKISTERINPITÄJÄ


Mediaharpake.fi

Vilkunantie 9

62100 Lapua


Info@mediaharpake.fi2. REKISTERIASIOITA HOITAA


Majoitusovi Finland Oy

Vilkunantie 9

62100 Lapua


info@mediaharpake.fi3. REKISTERIN NIMI


Mediaharpake.fi –verkkokaupan asiakasrekisteri4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Mediaharpake.fi –verkkokaupan asiakasrekisteriin
tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten ja asiakassuhteiden
hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen sekä asiakassuhteisiin liittyvää
tiedottamistavarten. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille.5. REKISTERIN SISÄLTÖ


Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset
tiedot asiakkaista:


- nimi

- osoite

- puhelin

- sähköposti - tilaushistoria6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka

asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen

yhteydessä taikka antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne
tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen
rekisteröitymisensä on hyväksytty.7. TIETOJEN LUOVUTUS


Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan

verkkokaupan omassa tai sille yhteistyössä tuotettuja palveluja tarjoavan
ulkoisen yrityksen käytössä eikä yritys luovuta tai myy tietoja eteenpäin
ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin

perustein. Rekisteröidyt käyttäjätiedot voidaan hävittää käyttäjän itsensä
pyynnöstä elleivät lainsäädäntö tai avoimet laskut estä sitä.8. REKISTERIN SUOJAUS


Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään,

johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä
on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään
tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän
työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa.9. KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS


Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti

oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia
virheellisen tiedon korjaamista

ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Kieltovaatimus tai omien tietojen
tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterinpitäjän osoitteeseen.10. TIEDON KORJAAMINEN


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää

rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä

rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.