Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteriseloste TIETOSUOJALOMAKE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mediaharpake.fi
Vilkunantie 9
62100 Lapua

Info@mediaharpake.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAA

Majoitusovi Finland Oy
Vilkunantie 9
62100 Lapua

info@mediaharpake.fi


3. REKISTERIN NIMI

Mediaharpake.fi –verkkokaupan asiakasrekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Mediaharpake.fi –verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten ja asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen sekä asiakassuhteisiin liittyvää tiedottamistavarten. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


5. REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti - tilaushistoria


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen
yhteydessä taikka antanut tilauksen yhteydessä. Rekisteriin tallentuvat myös ne tiedot, jotka käyttäjä tallentaa itse sen jälkeen, kun hänen rekisteröitymisensä on hyväksytty.


7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat ainoastaan verkkokaupan omassa tai sille yhteistyössä tuotettuja palveluja tarjoavan ulkoisen yrityksen käytössä eikä yritys luovuta tai myy tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille muuten kuin lainsäädännöllisin
perustein. Rekisteröidyt käyttäjätiedot voidaan hävittää käyttäjän itsensä pyynnöstä elleivät lainsäädäntö tai avoimet laskut estä sitä.


8. REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


9. KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyillä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Kieltovaatimus tai omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen.


10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.